Menighedsrådsmøder, dagsorden, referater, kontakt

På denne side finder du en kalenderoversigt over menighedsrådets møder, dagsorden for det aktuelle møde, referater samt en oversigt over hvem der er medlemmer af menighedsrådet.

Menighedsrådet består p.t. af 8 valgte medlemmer som tiltrådte den 27. november 2022. Derudover er der 4 stedfortrædere. De to sognepræster er fødte medlemmer af rådet.

Menighedsrådets møder er offentlige, alle er velkomne til at komme og lytte med. 

   Kalender over menighedsrådsmøder 2024

Menighedsrådets medlemmer

Ønsker man at kontakte hele menighedsrådet, kan mailadressen 7412@sogn.dk benyttes.

Det nyvalgte menighedsråd har konstitueret sig på møde den 22. november 2022. 

Formand: Lone Ebbesen Smed
Telefon: 9155 3402
E-mail: Formand.LoneSmed@outlook.dk

Malene Mejlby Kirkegaard, kontaktperson - e-mail: mkkraege@gmail.com

Lars Rosenborg Sørensen, næstformand og kasserer
Helle Irene Arrøe, kirkeværge for Ganløse Kirke
Ole Meilby, kirkeværge for Slagslunde Kirke
Bo Brøndum Pedersen, medlem
Niels Lindhardt Johansen, medlem
Peter Rudolf Hansen, medlem

Præster er fødte medlemmer af menighedsrådet:
Malene Graeser-Greve, sognepræst kbf
Christian Gottlieb, sognepræst

Medarbejderrepræsentant:
Irina Gerkeuli, organist

Stedfortrædere:
Marie Skjoldborg Kølle
Anne Hjælmsø Madsen
Finn Højgaard Mortensen
Bent Benzoni von Benzon

Menighedsrådets udvalg

Menighedsrådets udvalg består af:

Kirke- og kirkegårdsudvalg:
Lars Rosenborg Sørensen, Peter Rudolf Hansen og Lone Ebbesen Smed

Økonomiudvalg:
Lone Ebbesen Smed, Lars Rosenborg Sørensen og Niels Lindhardt Johansen

Bygningsudvalg:
Lone Ebbesen Smed, Helle Arrøe, Bo Brøndum Pedersen og Peter Rudolf Hansen

Aktivitetsudvalg:
Christian Gottlieb, organist Irina Gerkeuli, Malene Mejlby Kirkegaard og Malene Graeser-Greve

Menighedsplejeudvalg:
Lone Ebbesen Smed, Malene Mejlby Kirkegaard, Christian Gottlieb og Malene Graeser-Greve

Orgeludvalg:
organist Irina Gerkeuli, Ole Meilby, Niels Lindhardt Johansen, Helle Irene Arrøe, Malene Graeser-Greve og Christian Gottlieb

Børne- og ungeudvalg:
Bo Brøndum  Pedersen, Malene Mejlby Kirkegaard og Lone Ebbesen Smed

Udvalg for grøn omstilling:
Peter Rudolf Hansen, Ole Meilby, kordegn Ellen Kristiansen og gravermedhjælper Kira Puk Frandsen

Repræsentanter i Skoletjenesten i Frederikssund provsti: 
Christian Gottlieb og Niels Lindhardt Johansen

Valgbestyrelse:
Niels Lindhardt Johansen (formand), Malene Mejlby Kirkegaard og Lars Rosenborg Sørensen