Medarbejdere

Kordegnevikar Martin Svaneborg

Tlf. : 6116 0440 (det gamle nummer 4818 4500 kan stadig benyttes)
Mail: ganloese.sogn@km.dk

Træffetider i juli måned:
mandage kl. 10-13
tirsdage kl. 10-13
onsdage lukket
torsdage kl. 10-13
fredage lukket 

Graver Kurt Christjansen

Tlf. : 5370 2004 
Mail: sggraver@outlook.dk

Telefontid mandag-fredag kl. 11-12

Gravermedhjælper Kira Puk Frandsen

Gravermedhjælper Henrik Flemholt

Kirketjener Gitte Holst

Kirke- og kulturmedarbejder Rikke Hartmann Rasmussen

Træffes tirsdag-torsdag

Tlf.: 2324 4788
Mail: rhr@km.dk

Organist Irina Gerkeuli

Tlf. : 2627 6541
Mail: ige@km.dk

Kirkesanger Pia Heise

Korleder Mette Bjærang Pedersen

Tlf. : 5268 5225
Mail: mebp@km.dk