Slagslunde og Ganløse Sognes menighedspleje

Menighedsplejen uddeler økonomisk hjælp til personer i Slagslunde og Ganløse sogne, som har svært ved at få hverdagens økonomi til at hænge sammen. Hjælpen består i mindre beløb på typisk nogle hundrede kroner.

Hvert år uddeles julehjælp og sommerhjælp fortrinsvis til enlige forsørgere.
Har man brug for en særlig økonomisk hjælp sendes en begrundet ansøgning med oplysning om navn og adresse til Menighedsplejen, Østergade 1, 3660 Stenløse.

Hvis du vil bidrage til hjælp, er det muligt at indbetale til menighedsplejen via MobilePay på 75251. Vi takker for bidraget.