Menighedsrådet

Formand Lone Ebbesen Smed

Tlf. : 9155 3402
Mail: lonesmed@outlook.com

Næstformand og kasserer Lars Rosenborg Sørensen

Kirkeværge for Ganløse kirke Helle Arrøe

Kirkeværge for Slagslunde kirke Ole Meilby

Kontaktperson Malene Mejlby Kirkegaard

Menigt medlem Bo Brøndum Pedersen

Menigt medlem Niels Lindhardt Johansen

Menigt medlem Peter Rudolf Hansen

Præsterne er fødte medlemmer af menighedsrådet.

Medarbejderrepræsentant organist Irina Gerkeuli