Menighedsrådet

Formand Lone Ebbesen Smed

Tlf. :9155 3402
Mail: lonesmed@outlook.com

Næstformand og kasserer Lars Rosenborg Sørensen

Kirkeværge for Ganløse kirke Helle Arrøe

Kirkeværge for Slagslunde kirke Ole Meilby

Kontaktperson Malene Mejlby Kirkegaard
e-mail: mkkraege@gmail.com

Menigt medlem Bo Brøndum Pedersen

Menigt medlem Niels Lindhardt Johansen

Menigt medlem Peter Rudolf Hansen

Præsterne er fødte medlemmer af menighedsrådet.

Medarbejderrepræsentant organist Irina Gerkeuli