Leje af Rytterskolen

Menighedsrådet råder over to lokaler samt køkken som udlejes til foreninger og private.

I den store sal kan der dækkes op til ca. 60 personer
I den lille sal kan der dækkes op til ca. 24 personer

Lokale foreninger kan leje salen til deres møder

Pris for leje af den store sal i 3 timer er kr. 300,-
Prisen for leje af den lille sal i 3 timer er kr. 150,-
Køkken må frit benyttes.

Derudover lejes der ud til markering af begivenheder knyttet til kirken, f.eks dåb, vielser, konfirmation og bisættelser.

Leje af lokaler i forbindelse med bisættelse koster kr. 500,- for begge sale og køkken.

Udlejning i forbindelse med dåb, vielse og konfirmation i en weekend koster kr. 1.500,- 
Lejen inkluderer begge sale og køkken fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag.

Alle aftaler indgås med kirkekontoret på tlf. 48 18 45 00 eller mail ganloese.sogn@km.dk.

Nøgler udleveres tidligst 8 dage inden, efter nærmere aftale med kirkekontoret.

Fakturaer sendes pr. mail, som regel ca. en måned inden.