Dåb

Du eller dit barn kan blive døbt i én af vores smukke kirker, hvis du bor i enten Slagslunde eller Ganløse sogn eller har en tilknytning hertil. 

Særlig tilknytning foreligger, hvis du:

- tidligere har haft bopæl i sognet. 
- har nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller børn)
- har nær familie begravet på en kirkegård i sognet.

I ovennævnte tilfælde har du ret til at få foretaget en kirkelig handling i en anden kirke end den, som du normalt hører til og du kan få dit barn døbt ved søndagens gudstjeneste. Lørdagsdåb afholdes kun for borgere bosat i Slagslunde eller Ganløse sogne. 

I andre tilfælde er det præsten, der afgør, om du har en særlig tilknytning. Det afhænger af præstens skøn, om du kan få foretaget en kirkelig handling i en kirke uden for det sogn, hvor du bor.

Ønsker du at blive døbt, ønsker du at få dit barn døbt, eller har du spørgsmål til dåb generelt, kontakt kirkekontoret.

Tre uger før dåben kontakter du præsten og I aftaler tidspunkt for dåbssamtalen. 

Jeg er voksen, og overvejer at blive døbt - hvad gør jeg?

Der er mange forskellige muligheder for dåbshandlingen. Nogle vil gerne døbes uden for meget opmærksomhed, andre til en almindelig gudstjeneste, nogle måske sammen med andre. Ring og få en snak med en af præsterne, så kan vi sammen afklare, hvordan din dåb skal foregår.

Lørdagsdåb i 2024: 

Lørdag den 23. marts:
kl. 10.00 i Slagslunde kirke
ved behov oprettes også en dåbsgudstjeneste kl. 11.15 i Slagslunde kirke

Lørdag den 1. juni:
kl. 11.30 i Slagslunde kirke

Det vides endnu ikke med sikkerhed, hvornår Ganløse kirke vil genåbne. Vi forventer at det vil blive i slutningen af 2024. 

Lørdag den 28. september
kl. 10.00 i Ganløse kirke - flyttes til Slagslunde kirke hvis Ganløse kirke ikke er genåbnet.
kl. 11.15 i Slagslunde kirke

Lørdag den 30. november
kl. 10.00 i Slagslunde kirke
kl. 11.15 i Ganløse kirke - flyttes til Slagslunde kirke hvis Ganløse kirke ikke er genåbnet. 

Lørdagsdåb afholdes kun for borgere bosat i sognet.