Dåb

Du eller dit barn kan blive døbt i én af vores smukke kirker, hvis du bor i enten Slagslunde eller Ganløse sogn eller har en tilknytning hertil. 

Særlig tilknytning foreligger, hvis du:

- tidligere har haft bopæl i sognet. 
- har nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller børn)
- har nær familie begravet på en kirkegård i sognet.

I ovennævnte tilfælde har du ret til at få foretaget en kirkelig handling i en anden kirke end den, som du normalt hører til og du kan få dit barn døbt ved søndagens gudstjeneste. Lørdagsdåb afholdes kun for borgere bosat i Slagslunde eller Ganløse sogne. 

I andre tilfælde er det præsten, der afgør, om du har en særlig tilknytning. Det afhænger af præstens skøn, om du kan få foretaget en kirkelig handling i en kirke uden for det sogn, hvor du bor.

Ønsker du at blive døbt, ønsker du at få dit barn døbt, eller har du spørgsmål til dåb generelt, kontakt kirkekontoret.

Tre uger før dåben kontakter du præsten og I aftaler tidspunkt for dåbssamtalen. 

Lørdagsdåb i 2023:

Lørdag den 25. november:
kl. 10.00 i Slagslunde kirke og eventuelt 
kl. 11.15 i Slagslunde kirke 

 

Lørdagsdåb i 2024: 

Lørdag den 27. januar:
kl. 10.00 i Slagslunde kirke 

Lørdag den 23. marts:
kl. 10.00 i Ganløse kirke (flyttes til Slagslunde kirke, hvis Ganløse ikke er genåbnet)
kl. 11.15 i Slagslunde kirke

Lørdag den 25. maj:
kl. 10.00 i Slagslunde kirke
kl. 11.15 i Ganløse kirke (flyttes til Slagslunde kirke, hvis Ganløse ikke er genåbnet)

Lørdag den 28. september
kl. 10.00 i Ganløse kirke
kl. 11.15 i Slagslunde kirke

Lørdag den 30. november
kl. 10.00 i Slagslunde kirke
kl. 11.15 i Ganløse kirke

Lørdagsdåb afholdes kun for borgere bosat i sognet.