Dødsfald og begravelse/bisættelse

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budksab om opstandelse, håb og trøst.

Før begravelsen taler de pårørende med præsten for at forberede begravelsen ved at fortælle om afdøde og vælge salmer. I samtalen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg. 

Sammen med graveren finder de pårørende et gravsted. Graveren har stor viden om kirkegården og dens indretning, og om den trøst der kan ligge i at vælge det rigtige gravsted for de pårørende. 

En begravelse i kirken afsluttes med at kisten sænkes i jorden på kirkegården. En bisættelse afsluttes med at kisten køres til krematoriet. Senere sættes urnen ned på kirkegården.