Medlemskab af Folkekirken

Indmeldelse
 Man bliver medlem af den evangelisk-lutherske folkekirke, når man bliver døbt.

Genindmeldelse                                                                                                                                                                  
Har du meldt dig ud af folkekirken, men ønsker at blive meldt ind igen, skal du rette henvendelse til præsterne.

Udmeldelse
 Der er ingen specifik blanket til formålet. Anmodningen sendes til kirkekontoret eller til en af sognets præster med oplysning om navn, cpr-nummer og adresse. En ny fødsels- og dåbsattest er kvittering for udmeldelsen.