Navngivning

Alle børn skal navngives inden de fylder 6 måneder

Navngivning uden dåb
Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde en anmodning om navngivning  elektronisk på www.borger.dk ved brug af NemID.

Skal I rejse til udlandet, er det vigtig at notere sig, at barnet skal have eget pas og derfor vigtig at navngive.

Det forhindrer ikke, at der kan blive barnedåb på et senere tidspunkt.