Attester

Attester

Man kan få udstedt en ny attest på kirkekontoret i det sogn hvor man bor og udstedelse af attester koster ikke noget. Man kan henvende sig personligt medbringende billed-legitimation.
Man kan også udstede en fuldmagt til en anden person, der så kan henvende sig på kontoret, medbringende billed-legitimation på sig selv. 


Via www.borger.dk kan man anmode attest ved brug af NemID eller digital signatur. Man kan få attest på sig selv og sine børn under 18 år. Man skal være fødselsregistreret i Danmark eller født i udlandet og/eller have fået en navneændring efter 1. april 2006, for at kunne anmode digitalt. 

Både Personattest, Fødsels- og Dåbsattest og Vielsesattest kan udstedes både på dansk og engelsk.

Bemærk at man kun kan få attester udstedt på sig selv eller sine børn under 18 år. Alt andet kræver fuldmagt. Man kan heller ikke rekvirere en attest ved at sende en e-mail.