Ganløse Kirke

Ganløse Kirke

Ganløse Kirke er opført sidst i 1100-tallet, men udvendigt er kun et mindre stykke af den oprindelige mur af kampesten synlig på korets nordside. Tilbygningen af et gotisk tårn (fra 1400- tallet), et trappehus (fra 1583) og det store sideskib (fra 1632-34) dækker det gamle romanske murværk. I øvrigt præges kirkens ydre af 1800-tallets restaureringer.

Udvendigt på sideskibet sidder (ligesom flere steder inde i kirken) Københavns Universitets våbenskjold, hvilket skyldes, at kirken blev underlagt universitetet kort tid efter reformationen 1536, - et forhold som først ophørte 1934.

Indvendigt i kirken har den lille triumfbue ind til koret bevaret sin oprindelige romanske udformning. De gotiske hvælvinger i skibet og koret er tilføjet et par hundrede år senere.

Koret domineres af altertavlen fra omkring år 1600. Den er stærkt præget af højrenæssancen. I midterfeltet er der indsat et maleri fra 1865 af Jørgen Roed, som viser Kristi møde med disciplene på vej til Emmaus.

Prædikestolen er udført på billedskæreren Hans Holsts værksted i 1624. De fire friser viser Jesu fødsel, korsfæstelsen, opstandelsen og dommedag.

Døbefonten af granit er det eneste inventar, som stammer fra kirkens oprindelige byggeperiode. Dåbsfadet af kobber er udført 1857 efter tegning af Lorenz Frölich. 

Kirkens orgel er bygget af  T. W. Krohn i 1980 og orglet har 14 stemmer. 

 

Find vej til Ganløse Kirke

Klik her