Fødsel

Fødsel

Den jordemoder, der har medvirket ved fødslen anmelder fødslen til kirkekontoret.

Kun ved hjemmefødsel uden medvirken af en jordemoder, skal forældrene anmelde barnets fødsel. Dette gøres på www.borger.dk senest 14 dage efter barnets fødsel.
 

Faderskab

Hvis forældrene er gift med hinanden:
Er I gift, registreres faderskabet automatisk i forbindelse med registreringen af barnets fødsel, og I har automatisk fælles forældremyndighed.

Hvis forældrene ikke er gift med hinanden:
Er I ikke gift, men ønsker sammen at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I erklære dette via en omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk inden 14 dage efter barnets fødsel.