Vielse

Ønsker I at blive viet eller velsignet, kontakt kirkekontoret på tlf. 4818 4500 for at aftale dato.

For at blive viet i Slagslunde eller Ganløse kirker skal I bo i sognet eller have anden tilknytning til sognet. Mindst én af jer skal være medlem af forlkekirken.

 

Kordegnen orienterer jer om papirarbejdet, der skal være på plads forud for vielsen. I kan også læse om det her

 

Inden vielsen har I en samtale med præsten, hvor I kan tale om brylluppet, gennemgå vielsesritualet og vælge salmer og musik m.m.

 

I kan læse mere om vielser i kirken her

Velsignelse

Hvis I er blevet gift på et rådhus, kan I få ægteskabet velsignet i kirken. Ligesom ved vielser er det en betingelse, at én af jer er medlem af folkekirken.

Kontakt kirkekontoret for at aftale tidspunkt for velsignelse af jeres ægteskab.