Ledige stillinger

Slagslunde og Ganløse kirker er to levende landsbykirker med mange aktiviteter som foredrag, studiekreds, musikarrangementer, særlige gudstjenester, børnekor, babysalmesang med mere. 

Vi er et hold bestående af 9 personer: to præster, en kirketjener, en organist, en kirkesanger, en graver, to gravermedhjælpere og en kordegn/daglig leder. Vi arbejder sammen for at skabe gode rammer for kirkegængere, med respekt for hinandens faglighed, og vi vægtlægger det gode samarbejde.

Hver tirsdag morgen holder vi kalendermøde hvor ugens aktiviteter gennemgås, vi kigger fremad på kommende arrangementer og gennemgår sidste uges aktiviteter. På kalendermødet er der også tid til den gode samtale og sjove anekdoter over en kop kaffe og en bid brød.

P.t er der ingen ledige stillinger. 

Er du interesseret i at høre mere om os kan du kontakte kordegn og daglig leder Ellen Kristiansen på tlf. 40 46 58 48.