Ledige stillinger

Slagslunde og Ganløse kirker er to levende landsbykirker med mange aktiviteter som foredrag, studiekreds, musikarrangementer, særlige gudstjenester, børnekor, babysalmesang med mere. 

Vi er et hold bestående af 9 personer: to præster, en kirketjener, en organist, en kirkesanger, en graver, to gravermedhjælpere og en kordegn/daglig leder. Vi arbejder sammen for at skabe gode rammer for kirkegængere, med respekt for hinandens faglighed, og vi vægtlægger det gode samarbejde.

Hver tirsdag morgen holder vi kalendermøde hvor ugens aktiviteter gennemgås, vi kigger fremad på kommende arrangementer og gennemgår sidste uges aktiviteter. På kalendermødet er der også tid til den gode samtale og sjove anekdoter over en kop kaffe og en bid brød.

P.t er der en ledig stilling som kordegn og daglig leder. 

Se stillingsopslaget her: Er du vores nye kordegn og daglige leder?
Der er ansøgningsfrist torsdag den 20. juni kl. 14.00. 

Vi søger også en kordegnevikar som kan hjælpe med personregistrering i en overgangsperiode i sommer ferien.
Se stillingsopslaget her: Er du vores kordegnevikar?
Ansøgningsfrist er fredag den 14. juni.