Slagslunde Kirke

Slagslunde Kirke

Slagslunde Kirke er bygget under seks forskellige tidsperioder, hvor der hver gang er anvendt forskellige byggematerialer. Den ældste del, skibet, er fra 1100-tallet. Murene af rå marksten, frådsten og kridtsten er meget tykke, ligesom hos andre kirker fra samme periode.

Kirkeskibets smukke krydshvælv er fra den sene middelalder. I den ældste kirke var der fladt loft. Hvælvingerne er medvirkende til kirkens gode akustik.

Våbenhuset og det lave tårn er fra 1500-tallet. Begge er bygget af munkesten, men i tårnet er der indmuret nogle kampesten, som muligvis stammer fra det hul, der blev lavet i kirkens væg, da tårnet blev opført. De to klokker er støbt i henholdsvis 1630 og 1631, men kom først til kirken i 1868. Indtil ca. 1700 var der kun en stige op til tårnet. Et trappehus fra 1722 styrtede sammen og blev i 1863 erstattet af det nuværende trappehus af gule mursten, der er pudset og rødmalet.

I 1798 blev der opført en tilbygning mod nord. Her er anvendt meget små røde mursten. Det oprindelige kvadratiske kor blev omkr. 1830 erstattet af en længere tilbygning i røde mursten.

Døbefonten er fra middelalderen. Under tilhugningen revnede stenen forneden, og den står nu på en skæv, muret fod. Dåbsfadet fra ca. 1650 har syndefaldet afbildet i bunden.

Prædikestolen fra 1613 er udsmykket med de fire evangelister og deres symboler, samt nogle halvnøgne mands- og kvindefigurer, som i klædedragterne har udskårne kalabas-lignende frugter. I kirken findes desuden en degnestol fra 1560.

Kirkens orgel er bygget af Th. Frobenius & Co. i 1956, udvidet i 1989 og 2021. Orglet har 10 stemmer, fordelt på 2 manualer og pedal.

 

 

Altertavlen i Slagslunde Kirke

Altertavlen af støbejern er udført af billedhuggeren Erik Heide (født 1934) og blev indviet søndag den 18. oktober 1981.

Den symbolmættede altertavle må betragtes som et hovedværk i moderne dansk kirkekunst. Billedet er delt i fire felter, hvis yderste dele forestiller skabelsen. Hvad felterne betyder overlades til beskueren, men en mulig tolkning af de fire felter er: Guds ånd svæver over vandene, jord og himmellegemerne dannes, jord og vand adskilles og planter begynder at spire frem af jorden (markeret med at åbent kryds). Kunstneren fortæller os hermed, at Gud var på jorden og hos mennesket helt fra begyndelsen.

Det midterste del af de fire felter forestiller en skæv jordklode, som er delt af et jernkors, hvis arme når ud over jordens grænser. Midt på korset hænger Kristus, udført i slebet bronze i et formsprog, der minder om romansk kunst. Billedet af Kristus, som sejrede over døden, forstærkes af, at korset i alterbilledet er rejst foran en sort gravsten, der kan skimtes gennem alterpartiets fire felter.
 

 

Find vej til Slagslunde Kirke

Klik her